IAG

INTENSIEVE AMBULANTE GEZINSBEGLEIDING (IAG)

Wij bieden naast begeleiding ook intensieve ambulante gezinsbegeleiding (IAG). IAG is een intensieve begeleiding in de thuissituatie. Doel van IAG is om te zorgen dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in een veilige leefomgeving.

We helpen uw gezin weer sterker worden; Soms gaat het niet goed met u of uw kinderen en stapelen de problemen thuis zich op. U doet wat u kunt, maar het wil maar niet lukken. Het lijkt wel of het elke week zwaarder wordt. Op zo’n moment is hulp van buitenaf nodig. Om weer rust te brengen en te zorgen dat het weer goed gaat in uw gezin. Maatmax kan u dan helpen.

Voor wie is IAG bedoeld?

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) is bedoeld voor gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar die last hebben van een combinatie van problemen.

Denk aan kinderen:

  • die vanwege gedragsproblemen vastlopen in hun ontwikkeling;
  • die normaal begaafd zijn, maar toch een ontwikkelingsachterstand hebben; met autisme of ADHD;
  • die door bijvoorbeeld echtscheiding, verhuizing of overlijden in een lastige situatie komen;
  • die geen gezag accepteren en zich niet kunnen gedragen ten opzichte van volwassenen;
  • waarbij soms ook kan meespelen dat ouders last hebben van een verslavingsprobleem. Samen met u Onze jeugdzorgwerkers ambulant zijn er om u te helpen de problemen.

Doel van IAG is om te zorgen dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in een veilige leefomgeving. Zowel in het gezin, op school, op een sportclub als met vriendjes en vriendinnetjes. Wij proberen samen met u en uw gezin de situatie zodanig te verbeteren dat kinderen thuis kunnen blijven wonen.