Begeleiding

Gespecialiseerde Begeleiding bij een (licht) verstandelijke beperking

Zelfstandig kunnen wonen en leven is voor iedereen belangrijk. Maatmax biedt begeleiding waarbij mensen op een zelfstandige manier kunnen blijven leven en wonen. Maatmax biedt ambulante begeleiding aan (jong) volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Denk aan hulp bij het voeren van de eigen administratie of het huishouden, het vinden van werk, het ondernemen van activiteiten, psychische problemen of bij het opvoeden van de kinderen. 

Begeleiding op maat

We kijken graag samen mee naar de hulpvraag en waar ondersteuning bij nodig is. Samen met de begeleider wordt een  (ondersteunings)plan gemaakt zodat voor iedereen helder is waaraan gewerkt gaat worden.

Waar is de begeleiding op gericht?

  • hulp en begeleiding aan jongeren en/ of volwassen die ondersteuning nodig hebben bij alledaagse handelingen;
  • die hulp nodig hebben bij keuzes maken, beslissingen nemen en structuur aan de dag geven;
  • depressief (negatief gevoel van eigenwaarde);
  • omgaan met emoties en gedrag;
  • Psycho-educatie;
  • ondersteuning nodig hebben bij het bezoeken van een arts of specialist en het maken van andere belangrijke afspraken;
  • aangaan en onderhouden van sociale contacten en relaties
  • post, administratie en financiële zaken.

Voor wie?

De ambulante begeleiding is voor (jong) volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking of een bepaalde vorm van Autisme. Om in aanmerking te komen voor ambulante begeleiding heeft u WLZ-beschikking of een WMO (gemeente) beschikking nodig.