Algemeen

Maatmax hanteert de volgende uitsluitingscriteria voor het kunnen leveren van zorg:

  • Ernstige / chronische verslavingsproblematiek aan alcohol en drugs;
  • Suïcidaliteit;
  • Actieve psychiatrische problematiek (bijv. psychose) welke opname en/of intensieve behandeling in klinische setting vereist;
  • Cliënten die kampen met agressieproblematiek waarbij de cliënt niet bereid of in staat is om aan hieraan te werken;
  • Wanneer de situatie rond de zorgvraag en/of zorgvrager dusdanig is dat Maatmax onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen.

Wij helpen u graag verder:

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt. 

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.