Hulpaanbod

INTENSIEVE AMBULANTE GEZINSBEGELEIDING (IAG)

Wij bieden naast begeleiding ook intensieve ambulante gezinsbegeleiding (IAG). IAG is een intensieve begeleiding in de thuissituatie. Doel van IAG is om te zorgen dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in een veilige leefomgeving.

Voor wie is IAG bedoeld? Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) is bedoeld voor gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar die last hebben van een combinatie van problemen. Denk aan kinderen;

 • die vanwege gedragsproblemen vastlopen in hun ontwikkeling;
 • die normaal begaafd zijn, maar toch een ontwikkelingsachterstand hebben; met autisme of ADHD;
 • die door bijvoorbeeld echtscheiding, verhuizing of overlijden in een lastige situatie komen; • die geen gezag accepteren en zich niet kunnen gedragen ten opzichte van volwassenen;
 • waarbij soms ook kan meespelen dat ouders last hebben van een verslavingsprobleem. Samen met u Onze jeugdzorgwerkers ambulant zijn er om u te helpen de problemen.

Doel van IAG is om te zorgen dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in een veilige leefomgeving. Zowel in het gezin, op school, op een sportclub als met vriendjes en vriendinnetjes. Wij proberen samen met u en uw gezin de situatie zodanig te verbeteren dat kinderen thuis kunnen blijven wonen.

Gespecialiseerde begeleiding van (jong) volwassenen

Door verschillende situaties kan het zijn dat het niet zo lekker loopt in uw dagelijkse activiteiten. Dan kan ambulante begeleiding u helpen om alles weer op rit te krijgen. Maatmax kan u helpen om uw leven weer op rit te krijgen zodat u weer alles zelfstandig kan gaan doen. Onze hulpverleners zijn gespecialiseerd in de begeleiding van volwassenen en kijken samen met u wat u daarin nodig heeft. Samen met u wordt hierna een plan gemaakt. Wij leveren maatwerk en kijken samen met u wat u hierin nodig heeft. Waar kan Maatmax bij helpen?

 • hulp en begeleiding aan jongeren en/ of volwassen die ondersteuning nodig hebben bij alledaagse handelingen;
 • die hulp nodig hebben bij keuzes maken, beslissingen nemen en structuur aan de dag geven;
 • depressief (negatief gevoel van eigenwaarde);
 • omgaan met emoties en gedrag;
 • ondersteuning nodig hebben bij het bezoeken van een arts of specialist en het maken van andere belangrijke afspraken;
 • aangaan en onderhouden van sociale contacten en relaties
 • post, administratie en financiële zaken.

Interculturele hulpverlening

Het team van Maatmax kent een multiculturele samenstelling. De hulpverleners hebben ieder hun eigen expertise. Maatmax staat voor een samenleving waarin elke individu, ongeacht zijn of haar achtergrond, in staat wordt gesteld om zo goed mogelijk te participeren en te functioneren. Wij zijn een maatschappij verantwoorde onderneming van zorgprofessionals, gespecialiseerd in het geven van begeleiding en ondersteuning aan gezinnen met veelzijdige complexe zorgvragen ontstaan door achterstand in taal, in integratie, in samenhang met psychiatrische problematiek. Wij ondersteunen cliënten zodat ze weer zelfstandig kunnen functioneren.

Dagopvang

Je dag op een zinvolle en prettige manier invullen? Bij Maatmax kunt u rekenen op maatwerk en flexibiliteit.

Wij bieden dagopvang onder professionele begeleiding en in een passende omgeving krijg je bij de dagopvang van Maatmax de kans om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen;

De activiteiten die worden geboden zijn taakgericht, ontwikkelingsgericht, bewegingsgericht en sluiten zoveel mogelijk aan bij de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de client; Voorbeelden zijn: gezond bewegen, binnen en buiten, uiterlijke verzorging, creatief knutselen rondom het seizoen, vergroten van sociale vaardigheden en de zelfredzaamheid.

Begeleidend zelfstandig wonen

Zo goed en zelfstandig mogelijk in uw eigen huis blijven wonen?Dat is waar bij het Maatmax om gaat.Wij denken mee en bieden u persoonlijk advies en professionele ondersteuning om uw zelfredzaamheid te vergroten.

Persoonlijke verzorging

Als u hulp nodig heeft bij dagelijkse handelingen, zoals opstaan, aan- en uitkleden, naar bed gaan, wassen en douchen, kunt u een beroep op ons doen.

Wij staan graag voor u klaar. Dit kan op afgesproken tijden. Maar ook als u onverwacht persoonlijke verzorging nodig heeft staan we voor u klaar.