Dagopvang

Zinvolle dagopvang

Je dag op een zinvolle en prettige manier invullen? Bij Maatmax kunt u rekenen op maatwerk en flexibiliteit.

Wij bieden dagopvang onder professionele begeleiding en in een passende omgeving krijg je bij de dagbesteding van Maatmax;

Krijg je de kans om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen;

De activiteiten die worden geboden zijn taakgericht, ontwikkelingsgericht, bewegingsgericht en sluiten zoveel mogelijk aan bij de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de client; Voorbeelden zijn: gezond bewegen, binnen en buiten, uiterlijke verzorging, creatief knutselen rondom het seizoen, vergroten van sociale vaardigheden en de zelfredzaamheid.