Intercultureel

Interculturele hulpverlening

Het team van Maatmax kent een multiculturele samenstelling. De hulpverleners hebben ieder hun eigen expertise. Maatmax staat voor een samenleving waarin elke individu, ongeacht zijn of haar achtergrond, in staat wordt gesteld om zo goed mogelijk te participeren en te functioneren. Wij zijn een maatschappij verantwoorde onderneming van zorgprofessionals, gespecialiseerd in het geven van begeleiding en ondersteuning aan gezinnen met veelzijdige complexe zorgvragen ontstaan door achterstand in taal, in integratie, in samenhang met psychiatrische problematiek. Wij ondersteunen cliënten zodat ze weer zelfstandig kunnen functioneren.

Interculturele communicatie

De hulpverleners hanteren in hun werkwijze (in moedertaal) bewuste vaardigheden die toebehoren tot de interculturele communicatie. De ouders en volwassenen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, stellen deze aanpak zeer op prijs. Door ouders en volwassen op deze wijze te benaderen worden er veel misverstanden vroegtijdig voorkomen, men stelt zich open voor hulp en er wordt een gezonde hulpverleningsrelatie gecreëerd.

Culturele aspecten

Binnen Maatmax kan er naast de gedragsproblematiek van de jeugdige aanvullend gezinsonderzoek verricht worden, waarbij Maatmax de mogelijkheid heeft, de culturele aspecten mee te nemen. Deze culturele aspecten kunnen een belangrijke rol spelen bij het begeleidingsproces. De cliëntcasus wordt binnen het multidisciplinair team expliciet vanuit de culturele invalshoeken bekeken en geanalyseerd wat de kwaliteit van de zorg ten goede komt.